Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Forbrukerspørsmål


Å fremme forbrukernes rettigheter er en prioritert oppgave for EUGjennom EØS-Avtalen er Norge implementerer den samme lovgivning som EU-landene i områder som priser, markedsføring, forbrukerkjøp, kontraktsvilkår og pakkereiser. Mange norske forbrukere butikk utenfor Norge, og mer ensartet lovgivning i EØS-avtalen øker forbrukernes sikkerhet. Forbrukerpolitikken er å tiltrekke økende internasjonal oppmerksomhet, og er ofte høyt på den Europeiske dagsorden. Gjennom EØS-Avtalen og vår deltakelse i det indre marked, som Norge er forbrukerpolitikken er påvirket av utviklingen i EU. EU forbrukerpolitikken Målet med EUS forbrukerpolitikken er for å styrke forbrukernes tillit til det indre marked ved å utvikle verktøy, regelverk og rettigheter som gjør det lettere å kjøpe varer og tjenester på tvers av nasjonale grenser. Å sette forbrukerne i en sterkere posisjon er et viktig middel til å oppnå EUS strategi for vekst - Europa. Eu-Kommisjonens forbruker strategien er en sentral del av EUS politikk på dette området. I Mai, har Kommisjonen presenterte sin nye strategi, European Consumer Agenda, for perioden fram til. Dette tar sikte på å øke forbrukernes tillit og styrke forbrukernes sikkerhet ved å forbedre regelverket, bedre overvåking, økt kunnskap, bedre gjennomføring og håndheving, og sikre at det er systemer for å løse tvister. Det er en dynamisk, proaktiv strategi som fremhever også viktigheten av forbrukernes rettigheter for EU. Det legger vekt på å styrke forbrukerbeskyttelsen og sikre at forbrukernes rettigheter er tettere integrert i andre politiske områder som energi og miljø (som for eksempel energi merking av bygninger og husholdningsapparater), transport (passasjer rettigheter) og telekommunikasjon (maksimal roaming priser når bruk av mobiltelefon i utlandet). EUS regelverk på dette området har tradisjonelt vært minimal, og det er opp til de enkelte land å innføre sterkere forbrukervern tiltak. I de siste årene har Kommisjonen foreslått full harmonisering i et økende antall områder, blant dem Urettferdig handelspraksis Direktiv, deler av Direktiv om forbrukerrettigheter, og Direktivet om Kreditt Avtaler for Forbrukerne. I dag er det regler om forbrukerens kontrakter på en rekke områder, inkludert kjøp av varer, kreditt kjøp, pakkereiser og timeshares, samt mer generell informasjon om annullering rettigheter i forbindelse med bestemte typer salg, for eksempel dør-til-dør-salg og online shopping.

Det er lite EU-regulering på dette området, men den Europeiske Kommisjonen har i noen tid arbeidet for å utvikle en Europeisk kontraktsrett system.

Målet er å styrke det indre marked gjennom et enhetlig kontrakt system som forbedrer juridisk bistand til bedrifter og forenkler reglene for forbrukerne. Tilknytning til EU gjennom EØS-Avtalen Gjennom Norges deltakelse i det indre marked, norske forbrukere har tilgang til et bredere spekter og større utvalg av varer og tjenester fra EØS-avtalen, og Norge implementerer EUS forbrukerlovgivningen. Norge har et høyt nivå av forbrukervern Inkorporering av EU-lovgivning har på hele styrket forbrukervern, særlig fordi det gir norske forbrukere bedre beskyttelse når du gjør innkjøp i andre Europeiske land. EU lovgivning er også av betydning for norske forbruker politikk, og en rekke tiltak som har blitt gjennomført i Norge er forårsaket av eller påvirket av EU-lovgivning. European Consumer Centres-Nettverket har blitt satt opp for å gjøre det enklere for den enkelte forbruker til å sende inn klager i forbindelse med kjøp fra eller i andre EØS-land. Kontaktpunktet i Norge er Forbruker Europa Et nettverk av myndigheter har også blitt etablert, som inkluderer Norges forbrukerombudet. Dette gjør det mulig for norske myndigheter å heve saker med sine kolleger i andre EØS-land, for eksempel hvis en BRITISK enterprise sendt villedende reklame til norske forbrukere. Deltakelse i EU-programmer Norge har bidratt til EU s økonomiske rammer for forbrukernes personvern (Forbruker-Programmet) siden. Dette programmet finansierer European Consumer Centres-Nettverket og ulike andre tiltak som fremmer bedre forbrukervern. Det viktigste målet for det aktuelle programmet er å sikre et høyt nivå for forbrukervern ved å fokusere på kunnskap og bedre samråd med og representasjon av forbrukernes interesser. Norge har vært aktivt involvert i dette arbeidet, som har inkludert norske kompetansemiljøer, for eksempel forbrukerombudet, forbrukerrådet og National Institute for Consumer Research. Det er viktig å se den Europeiske Forbruker Agenda i lys av Kommisjonens forslag til en ny dagsorden for perioden - med et årlig budsjett på EUR tjue-fem millioner kroner. Forslaget vil bli vurdert av Eu-Rådet og Eu-Parlamentet i løpet av. Nasjonale eksperter Norge har flere nasjonale eksperter som arbeider med forbrukerspørsmål i Eu-Kommisjonen og EU s statistiske kontor, Eurostat, som arbeider med forbrukerspørsmål. Kontaktinformasjon for alle de norske nasjonale ekspertene kan bli funnet på EFTA-Sekretariatet nettstedet.