Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Kan en saksbehandling skje i en domstol uten en advokat i Norge


Det eneste unntaket er hvis du er involvert i en tvist

og domstolen finner du i stand til å gjøre din sak"i en forståelig måte"(advokater kan fungere som offentlige forsvarere - type som enkelt betaler for helsetjenester for domstolene) Kan den AMERIKANSKE Høyesterett ta unna en rettssak fra de lavere domstolene gjennom rettslig prøving uten saken Uten at saken blir anket