Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Merverdiavgift i Norge - utenlandske aksjeselskaper - skatteetaten


Merverdiavgift (MVA.) er en skatt som forbruker i Norge må betale på nesten alle varer og tjenesterSom en bedrift, må du betale MVA på kjøp, men du vil som regel også ha rett til fradrag for skatt. Utenlandske næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning i Norge må registrere seg i merverdiavgiftsregisteret i overensstemmelse med de samme regler som norske foretak.

'Utgående MVA"betyr den MVA som en bedrift som er registrert i merverdiavgiftsregisteret må beregne og samler inn når det selger varer og tjenester.

Du må beregne utgående MVA når du selge noe til en annen bedrift, eller til en vanlig forbruker. Du må også beregne MERVERDIAVGIFT hvis du trekker tilbake varer eller tjenester fra virksomheten til eget bruk.

Inngående avgift er den skatt som en bedrift betaler når du kjøper varer eller tjenester for din bedrift.

Bedrifter som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret kan kreve fradrag for denne skatten. Når noe er unntatt fra MERVERDIAVGIFT, dette betyr at du ikke må beregne MOMS på varen eller tjenesten. Hvis du bare har omsetning av denne typen, bør du ikke registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Du skal da ikke beregne MVA på varer og tjenester du leverer, og du vil heller ikke ha rett til fradrag for varer og tjenester som du kjøper.

Når noe er fritatt for MVA, dette betyr at du ikke skal beregne MERVERDIAVGIFT på varer eller tjenester (kjent som"null rate").

Men omsetningen er fortsatt omfattet av MVA-Loven, som betyr at du må være registrert i merverdiavgiftsregisteret når beløpet er nådd. Du kan også ha rett til fradrag for MVA på at du har betalt på varer og tjenester for din bedrift. Eksempler på omsetning som er unntatt fra MVA: bøker som selges til forbrukere, eksportsalg, registrerte kjøretøy, etc. Generelle satsen tjue-fem prosent Næringsmidler femten prosent persontransport, kino billetter, utleie av rom tolv prosent. Du kan kreve fradrag for MVA på at du har betalt på varer og tjenester som du kjøper (inngående avgift). Dette gjelder bare for foretak som er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Fradrag rett ikke gjelder når du har kjøpt noe til eget bruk eller for et foretak som er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Hvis du bærer på en aktivitet som bare delvis er omfattet av merverdiavgiftsloven, kan du bare kreve fradrag for innkjøpte varer og tjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Virksomheter kan kreve fradrag for MERVERDIAVGIFT betalt på mange varer og tjenester som er kjøpt opp til tre år før de er registrert i MVA-Registeret. Dette kalles 'retrospektiv MVA-refusjon' De varer og tjenester som må være beregnet for bruk av virksomhet og må ikke ha videresolgt før registrering i merverdiavgiftsregisteret. Du kan kreve en retrospektiv MVA-refusjon ved å sende en utfyllende redegjørelse for den perioden du ble registrert i MVA-Registeret. De tre-års fristen gjelder ikke for MERVERDIAVGIFT på varer og tjenester som inngår i en kapitalvare. Alle som er pliktige til å sende inn selvangivelse for MVA kan ha til å betale en rettshåndhevelse fint hvis de unnlater å sende inn en retur. Dette betyr at du er nødt til å betale et beløp som vil fortsette å løpe hver dag fram til du sende inn nødvendig informasjon. Det er derfor viktig at du registrerer deg punktlig, slik at du kan begynne å sende inn omsetningsoppgaven. Det kan hende du må betale ekstra skatt, hvis du ikke klarer å sørge for nøyaktig og fullstendig informasjon i omsetningsoppgaven. Du er selv forpliktet til å sørge for nøyaktig og fullstendig informasjon. Selv om noen andre har vært involvert i å sende inn informasjon, vil du fortsatt være ansvarlig for den informasjon som har blitt sendt inn. Du har rett til å anke en avgjørelse som du har mottatt Klagen må være postet innen seks uker etter at du mottok melding om avgjørelsen eller vedtaket ble gjort tilgjengelig for deg.