Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Norge: OD Kunngjør Management Omorganisering - Offshore Energy Today


Mindre justeringer har blitt implementert i oljedirektoratets (Ods) organisasjon og ledelse-strukturEndringene innebærer at Johannes Jade vil overta funksjonen som assisterende direktør. Oljedirektoratet (OD) er en flat, team-basert organisasjon med rundt to hundre ansatte ledet av direktør Fordel Nyland. Hennes ledergruppe består av ni medlemmer, alle oppnevnt for vilkårene for opp til seks år.

Kjelle Agar Dragovic, som har vært en del av ods ledelsen i syv år, de tre siste som så underdirektør, vil nå legge igjen ledelsen etter endt funksjonstid.

Ods ny ledelse vil være som følger: Posted on March, med tags Annonserer, Gass, Ledelse, Nyheter, Norge, OLJEDIREKTORATET, Offshore, Olje, Omorganisering. Som en del av en omorganisering på tvers av alle nivåer i selskapet, for å redusere kostnader og tilpasse til fremtiden. Tre-Gruppen har inngått en avtale med Agility Group å skaffe Smidighet Prosjekter AS, et norsk ingeniørkunst.

Agar er Fasiliteter Solutions division, som en del av den globale service selskap AGAR, annonserer at dets Ramme Avtalen.

Fra tjue-fem Mars til åtte April, petroleumstilsynet (PTIL) gjennomførte en revisjon av Eni Norge (Eni).

KIM Konsulenter SOM har vunnet en ny -års rammeverk kontrakt med BP Norge for levering av konsulenttjenester.

Arrangementet vil bli avholdt i Erbil International Fair Ground som er en av de største energi-relaterte hendelser i Irak. Arrangementet program er dedikert til den mest aktuelle saker i søk, leting, utvikling av hydrokarboner. Fra elleve Mars til tre April, petroleumstilsynet har gjennomført en revisjon av vedlikehold administrasjon. Jack-up riggen West Linus har fått petroleumstilsynets Bekreftelse på Overholdelse. Ross Offshore AS i dag kunngjør et kontrakten med Rock kilde Exploration Norge.