Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Norge: Oppsigelse av gravide ansatte styrt void - Global Knowledge Centre


Den norske Høyesterett nylig dømte i en sak om en gravid arbeidstaker som arbeidsgiver avvist på grunn av selskapets behov for arbeidskraft reduseres. Videregraviditet skal anses å være grunn for oppsigelse av gravid arbeidstaker med mindre annet grunnlag er vist å være svært sannsynlig. Bevisbyrden ligger på arbeidsgiver Norsk høyesteretts syn var at selskapets behov for arbeidskraft var reduksjonen ikke har vist seg å være svært sannsynlig. og oppsigelsen var ugyldig. Dommen viser hvor viktig det er for arbeidsgiver til å være i stand til å dokumentere de vurderinger som har vært gjort før oppsigelse.