Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Norsk statsborgerskap - Norge i Australia


I henhold til Lov om norsk statsborgerskap, et barn født av norsk mor eller far får norsk statsborgerskap automatisk ved fødselenDette gjelder uansett om barnet blir født i Norge eller utlandet, og uansett om foreldrene har vært gift eller ikke. For å bekrefte barnets statsborgerskap, identitet og statsborgerskap av barnets foreldre må være bestemt. Norsk statsborgerskap kan også bli kjøpt for barn basert på varsling, adopsjon eller program. Vær oppmerksom på at ervervet norsk statsborgerskap ved fødselen, varsling eller adopsjon kan senere være tapt. For mer informasjon om hvordan å bekrefte hvis du eller barnet er norsk statsborger, kan du se UDIS nettsider. Søknaden skal registreres online på Application Portal Norway før en avtale er laget for å sende inn dokumentasjon på den lokale politistasjonen i Norge. Alle søknader om statsborgerskap er videresendt til Utlendingsdirektoratet for behandling.

Du vil motta varsel i posten når utlendingsmyndighetene har mottatt din søknad.

Varselet skal inneholde opplysninger om forventet case-saksbehandlingstid. Følgende lenke gir UDI tider: Case-tider UDI nettstedet gir informasjon om hvem som kan søke om norsk statsborgerskap, og hvordan du søker. Nettstedet gir også sjekklister for nødvendig dokumentasjon for å gi din søknad og saksgang oversikt. En person som ervervet norsk statsborgerskap ved fødselen, men som ikke har vært bosatt i Norge for en samlet periode på to år, eller i Norge og andre Nordiske land i til sammen syv år, skal miste sitt eller sitt norske statsborgerskap ved fylte. Botid er definert som et sammenhengende opphold på ikke mindre enn syv måneder. Vær oppmerksom på at andre regler gjelder for norske statsborgere som har fylt tjue-to før man September. Hvis du får statsborgerskap i et annet land, vil du automatisk miste ditt norske statsborgerskap i samsvar med norsk Statsborgerskap §. Denne regelen gjelder tilsvarende for barn under atten år som erverver et annet statsborgerskap fordi en forelder erverver et annet statsborgerskap. Vær oppmerksom på at de ovennevnte gjelder for alle søknader om statsborgerskap, inkludert programmer for Australsk statsborgerskap ved nedstigningen. Det er av stor betydning for å bli kjent med reglene om tap av norsk statsborgerskap før du søker, varsle eller registrerer deg eller dine barn, som en borger av et annet land enn Norge. Dette er ditt ansvar Tap skjer automatisk, basert på regelverket i Norge og det landet der du og - eller barnet ditt blir en borger. Hvis du er innvilget statsborgerskap i et annet land automatisk (ikke ved søknad eller melding, eller å ha uttrykkelig bekreftet at du vil bli en borger av et annet land), vil du ikke miste ditt norske statsborgerskap. For mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap, må du se å Miste ditt norske statsborgerskap. Som en regel, Norge ikke tillater en person å holde dobbelt statsborgerskap. Personer som søker om norsk statsborgerskap må derfor være løst fra sitt tidligere statsborgerskap når du blir norsk. Dobbelt statsborgerskap er også tillatt for norske statsborgere som automatisk har kjøpt to eller flere statsborgerskap. Vær imidlertid oppmerksom på at den norske statsborgerskap kan senere være tapt.

I henhold til norsk Statsborgerskap §, norske statsborgere som får annet statsborgerskap etter søknad eller uttrykkelig samtykke, automatisk taper sitt norske statsborgerskap.

Basert på informasjon fra Australske myndigheter vedrørende tolkningen av Australsk lov, norske myndigheter har tidligere antatt at Australske statsborgerskap ved anstendig ble gitt automatisk under den tidligere Australske Statsborgerskap Handle uten krav for et program.

Ambassaden har nå fått ny informasjon fra Australske myndigheter vedrørende tolkningen av den tidligere Australske Statsborgerskap Handle, og i henhold til dette, statsborgerskap ved nedstigningen var bare gis etter søknad og - eller uttrykkelig samtykke. Dessverre, dette innebærer at norsk pass kan har urettmessig blitt utstedt til personer som har mistet sitt norske statsborgerskap når skaffe Australske statsborgerskap ved nedstigningen. Noen personer i Australia, vil dermed foreløpig holder ugyldig pass. Norsk statsborgerskap er ikke innhentet ved å være utstedt norsk pass i feil. Den norske Ambassaden oppfordrer personer som kan bli berørt eller har noen bekymringer om deres situasjon, til å ta kontakt med Ambassaden.