Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Offentlige organer i Norge Advokater


Den Offentlige etater i Norge er statlig kontrollert organisasjoner som fungerer uavhengig av hverandre for å gjennomføre den politikken som føres av Regjeringen i NorgeRegjeringen og Departementene er relativt små, og bare policy-making organisasjoner, lov til å styre etater av politiske beslutninger, men ikke ved direkte ordre. En Statsråd er uttrykkelig forbudt å forstyrre den dag-til-dag operasjon i et byrå eller for utfallet i enkeltsaker. Når ingen statsråd er lov til å gi pålegg til virksomheter personlig, de er gjenstand for vedtak gjort av Regjeringen. Virksomheter som er organisert som etater. Likevel, noe av arbeidet til regjeringen er utført gjennom statlige foretak eller aksjeselskap For en full liste av bedrifter og selskaper, se Liste over norske statlige virksomheter.

De regionale helse myndigheter og regionale helseforetak er ansvarlige for å yte spesialiserte helsetjenester innenfor sitt eget geografiske område.