Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Opphavsrett - NORGE NYHETENE - siste nytt, bryte historier og kommentere - NORGE NYHETER


Norge Nyheter er eksklusiv eier av alt innhold på sidene og har opphavsrett interesser derAlle offentlig eller kommersiell bruk, distribusjon eller kopiering av materiale uten skriftlig tillatelse fra Norge Nyheter er et brudd på internasjonale lover om opphavsrett og kan medføre brudd på rettighetene til tredjeparter. Hvert enkelt dokument og artikkel publisert av Norge Nyheter kan inneholde andre merknader og informasjon om opphavsrett knyttet til det enkelte dokument.

Norge Nyheter herved sine lesere til å kopiere dokumenter som er publisert utelukkende for ikke-kommersiell bruk. I vurdering av denne fullmakten, samtykker du i at ved bruk av vårt materiale, Norge Nyheter beholder all opphavsrett og andre proprietære merknader som finnes der, gitt.

Når materiale fra Norge Nyheter brukes ikke-kommersielt, Norge Nyheter er å bli navngitt som kilde til informasjon.

Dokumenter og artikler publisert av Norge Nyheter, elektronisk eller i papirversjon, er gitt"SOM den ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, så det gjelder ovennevnte begrensning kanskje ikke for deg. Alle anstrengelser har blitt gjort for å sikre nøyaktigheten av informasjonen som blir presentert. Men, Norge Nyheter påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten av informasjonen Noen publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer kan foretas til artikler og presentasjoner Norge Nyheter kan gjøre forbedringer eller endringer i disse publikasjonene når som helst og uten varsel. Skulle noen leser svare publisert informasjon, inkludert tilbakemeldinger data, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende som om innholdet av slike dokument, og slike opplysninger skal anses å være ikke-konfidensiell og Norge Nyheter skal ikke ha forpliktelser av noe slag med hensyn til slik informasjon og skal være fri til å reprodusere, bruke, formidle og distribuere informasjonen til andre uten begrensning. Videre, Norge Nyhetene skal være fri til å bruke alle ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som finnes i slik informasjon til et hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester omfatter slike opplysninger.