Oppholds-sertifikat - skatteetaten

En bolig sertifikatet inneholder informasjon om en persons bostedsadresse og hvor lenge vedkommende har vært bosatt derSertifikatet vil da bli sendt til din adresse i henhold til det Nasjonale Registeret. Generelt, behandlingstid er tre dager etter at anmodningen er mottatt. I tillegg må det være rom for postforsendelsen tid Hvis sertifikatet som skal brukes i utlandet, må du sende den til fylkesmannen for å bruke en apostille, og du må oppgi hvilket land sertifikatet som skal brukes i.