Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Skatt retur Norge


Dette skjemaet er tilgjengelig på nettstedet

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet Nordisk land og har inntekt og - eller eiendeler i Norge

Alle som har inntekt og - eller eiendeler skattepliktig i Norge må sende inn selvangivelse til norske skattemyndigheter.

Plikten til å sende inn en selvangivelse gjelder uavhengig av om du har ubegrenset ubegrenset eller begrenset skatteplikt. Hvis du betaler skatt med en flat skattesats på lønn, trenger du ikke å sende inn en selvangivelse for lønns-inntekt. Du trenger heller ikke å sende inn en selvangivelse hvis du bare mottar utbytte fra et norsk selskap eller fungere som en artist eller en idrettsutøver i Norge. I slutten av Mars - begynnelsen av April i året etter inntektsåret, får du en selvangivelse fra skattemyndighetene. Selvangivelsen er pre-ferdig med informasjon mottatt av skatteetaten fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskaper, barnehager sentre for barn, etc. Dersom opplysningene i selvangivelsen er feil eller mangler opplysninger, må du endre selvangivelsen og sende den innen fristen. Du kan sende inn selvangivelsen på nettstedet eller på papir. Hvis du har mottatt"selvangivelse for lønnstakere og pensjonister, osv, trenger du ikke å levere selvangivelsen hvis informasjonen er fullstendig og korrekt. Hvis du ikke sender inn selvangivelsen, vil det anses å ha blitt levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Hvis du ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse, må du ta kontakt med skatteetaten. Hvis du ikke motta en forhåndsutfylt selvangivelse, må du fylle ut og sende inn en selvangivelse på skjema RF.

Hvis du har mottatt en foreløpig skatt vurdering sammen med selvangivelsen som viser at du har betalt for lite skatt, kan du unngå å betale renter på det utestående skatt dersom du betale det av tretti-en Kan.

Du vil finne mer informasjon om kontonummer og KID-nummer for ekstra forhånd skatt betaling på din selvangivelse. Vær oppmerksom på at hvis du endrer den inntekt eller fradrag beløp i selvangivelsen, er den totale mengden av skatt vil også endre seg. Frist for innsending av"selvangivelse for lønnstakere og pensjonister etc. Hvis du ikke sender inn selvangivelsen, vil det bli ansett for å ha blitt sendt med pre-fullført informasjon.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak), fristen for å sende inn"selvangivelse for næringsdrivende mv.

er tretti-en Kan. Du må sende inn selvangivelsen elektronisk Søknaden om fritak fra ordningen gjelder bare for personer som mottar"selvangivelse for lønnstakere og pensjonister etc. For å sikre riktig beskatning, alle de Nordiske land har regler som krever at arbeidsgivere, banker og andre til å sende inn opplysninger til skattemyndighetene om noen lønn, pensjoner, utbytte, renter etc. at de har betalt Denne informasjonen omfatter navn og adresse til mottakeren, og type og mengde av inntekt bekymret. Plikten til å gi opplysninger gjelder også utbetalinger til personer bosatt i andre land. For å sikre riktig beskatning skattemyndighetene i de Nordiske land har blitt enige om å utveksling av skatteinformasjon. Utveksling finner sted hvert år mellom utnevnt enheter innen skattemyndighetene og informasjon som er overført gjennom sikre kanaler. Store quntities av data er exchenged mellom de Nordiske landene. Denne informasjonen brukes av skattemyndighetene i bostedsstaten til å kontrollere at personer med grenseoverskridende aktiviteter har oppfylt sine forpliktelser til å rapportere sine inntekter og eiendeler fra utlandet.