Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Statlig Norge


Utviklingen planer for Johan Sverdrup fase to innebærer at Norges største industrielle prosjekt er å ha passert en ny milepæl

sier Olje-og energiminister."Norsk økonomi er bra. Vi bruker de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge.

sier finansminister Siv Jensen. Tale ved Statsminister Erna Solberg på en konferanse om den Universelle Erklæring om Menneskerettigheter i Oslo. sytten oktober Regjeringen foreslår å utelukke selskaper klassifisert som lete-og produksjonsselskaper innen energi sektoren fra Statens pensjonsfond utland til å redusere den samlede olje prisrisiko i norsk økonomi.