Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Student Lån og Tilbakebetaling for Norge og Internasjonale Studenter


Du har fått innvilget beskyttelse, dvs Ingen interesse er betalt til eksamen Den primære forutsetning for støtte fra lånekassen er at du er norsk statsborger

Likevel, utenlandske statsborgere er også kvalifisert for økonomisk støtte.

Hvis du er en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge, og du er en student her, du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du oppfylle ett av følgende vilkår: Hvis du har opphold i Norge på grunn av særlige humanitære hensyn eller særlig tilknytning til landet, kan det hende du mottar et stipend for læremidler for å delta i videregående utdanning. kopi av vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om de grunner som bor i Norge har blitt innvilget Hvis du er gift eller samboer med felles barn eller partner med norsk statsborger, i så fall, har du rett til å få økonomisk støtte. kopi av vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet om din gjenforent med et familiemedlem som har oppholdstillatelse i Norge for den personen du er gjenforent med, må ha et annet grunnlag for opphold i Norge enn utdanning, og da skal du få økonomisk støtte.

kopi av vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet om din gjenforent med et familiemedlem som har oppholdstillatelse i Norge har vært bosatt i og holdes kontinuerlig heltidsarbeid i Norge for minst tjue-fire måneder like før du starter eller utdanning du må ha hatt oppholdstillatelse som arbeidstaker og betalt skatt til Norge i løpet av denne perioden.

Hvis du oppfyller ett av to forhold, har du rett til økonomisk støtte.

Signert Dokumentasjon fra arbeidsgiver som fastsetter at du har hatt sammenhengende heltidsarbeid i Norge for minst tjue-fire måneder like før du starter utdanning. bekreftelse fra arbeidsgiver eller en utskrift av selvangivelsen form som viser at du har betalt skatt i Norge i den samme perioden, Hvis du har fullført utdanning i Norge i minst tre år like før det akademiske året og du har bestått utdanning som tilsvarer minst tre års fulltids utdanning og i løpet av denne perioden ikke har mottatt støtte til utdanningen fra Statens lånekasse for utdanning og offentlig pedagogisk støtte ordninger i andre land, da er du rett til å få økonomisk støtte. Arbeidstakere fra EØS-eller EFTA-land og deres familiemedlemmer har rett til økonomisk støtte dersom de oppfyller ett av følgende vilkår: Hvis du er en EØS-eller EFTA-borger med de ansattes status i Norge eller det er en faglig sammenheng mellom arbeidet ditt i Norge og den utdanningen du søker om, så skal dere få økonomisk støtte.

Sende inn følgende dokumenter som bevis: Bekreftelse fra arbeidsgiver for arbeid i Norge som viser perioden du har arbeidet i Norge, ditt arbeid, beskrivelse og ansvar på jobben Hvis du har et barn i en EØS-eller EFTS statsborger med de ansattes status i Norge, vil du motta økonomisk støtte.

Sende inn de nødvendige dokumentene for eksempel: Hvis du, som selv er fra et land utenfor Norden, må du, i tilknytning til dokumentasjon for dine foreldre, send Hvis du er EØS-borger, eller familiemedlem til en EØS-borger, og du holder fast oppholdssted i Norge, i dette tilfellet, du skal få økonomisk støtte. Dokumenter som er nødvendig, må du sende inn: bekreftelse som viser at du har vært bosatt i Norge i en sammenhengende periode på minst fem år før utdanning for som du søker om midler. Hvis du har blitt akseptert til en høgskole eller et universitet basert på en kvote program for statsborgere fra utviklingsland, de Vestlige land på Balkan, land i Øst-Europa eller Sentral-Asia, så du kan få den økonomiske støtten. Du må sende inn følgende dokumenter: Etter endt utdanning vil du motta en tilbakebetaling program spesifisere hvor mye du må betale og den tid varighet for tilbakebetaling. Rente beregnes fra første dag i måneden etter konfirmasjonen din. Den første betalingen er gjort om syv måneder etter endt utdanning, og det er fire avdrag per år. Hvis du har mottatt støtte fra Lane Assen under en kvote-programmet, hele studien gjeld er skrapet opp når du kommer tilbake til hjemlandet. Hvis du blir værende i Norge eller i et annet land enn hjemlandet, må du betale tilbake lånet.