Norge Guide: arbeidsavtaler, Dine rettigheter og plikter: Alle medarbeidere skal sikre at de

Alle ansatte bør sikre at de har en gyldig arbeidskontrakt, uansett om de er i heltids-eller deltids arbeid. Kontrakten skal spesifisere rettigheter og plikter for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er lovgivning på plass i hele Norge for å beskytte og ivareta alle de ansatte i landet. Denne lovgivningen sikrer at alle ansatte (både norske ansatte, utenlandske arbeidstakere og tjenesteytere) er beskyttet i tilfelle av skade eller sykdom som de kan lide som et resultat av det arbeidet de gjør. Arbeidsmiljøloven er den viktigste av disse lovene. Det er i stedet å vedlikeholde og opprettholde helse og sikkerhet i norsk