Norsk Kartlegging og Matrikkelen Myndighet Norge Advokater

Statens kartverk (er Norges nasjonale mapping agency, som arbeider med landet kartlegging, geodesy, hydrografiske kartlegging. Kartverket deltar i R D og samarbeider med norsk industri og andre offentlige etater i områder som eksportrettet tiltak. Oppgaver Administrator og pådriver for Norge digitalt Survey og kart-både på land og sjø Produsere, administrere og gjøre tilgjengelig den geografiske informasjonen som er definert som et offentlig ansvar Geodetisk nettverk og tjenester for nøyaktig GNSS-posisjonering Primære data-serien, digitale og trykte kart-serien (land og sjø) Matrikkelen informasjon Land registrering Utvikle og forvalte elektroniske tjenester for distribusjon av data (wms — og wmf-tjenester) Internasjonalt samarbeid og prosjekter