Og sametingsvalg Norge Advokater

Norge velger selv sin lovgivende forsamling på et nasjonalt nivå. Stortinget Stortinget (eller Stortinget ved norsk grammatikk), har medlemmer som velges for en fire-års periode (hvor det kan ikke være oppløst) ved proporsjonal representationcitation nødvendig i multi-sete valgkretser. Norge har en multi-parti system, med mange parter som ingen part ofte har en sjanse til å få makt alene, og partene må samarbeide med hverandre for å danne koalisjonsregjeringer eller minoritet skap. I Norge, valget blir avholdt hvert annet år, og veksle mellom valg for Stortinget og lokale valg, både som holdes hvert fjerde år. Stemmerett er universell fra det året