Registrering av skip i NIS — Norwegian Maritime Authority

Vennlig frem en søknad om sertifikat av navnet. Hvis ikke tildelt tidligere, en norsk kjenningssignal og IMO-nummer vil bli tildelt ved mottak av dette programmet. Det opprinnelige programmet er ikke for å bli sendt senere. Det opprinnelige programmet er ikke for å bli sendt senere. En»Deklarasjon av sikkerhet»må være utstedt av en av de godkjente klassifikasjonsselskaper før registrering. For skip med tonnasje mindre enn, en Handel Sertifikatet skal være utstedt av NMA etter et dokument kontroll og undersøkelse av fartøyet har vært gjennomført. Vær vennlig å send en forespørsel til undersøkelsen som er skissert her. En ubrutt kjede av eierskap