Rekkefølge til den norske tronen Norge Advokater

I arverekken til den norske tronen består av mennesker med rett til å bli leder av staten Norge Bare legitime etterkommere av den regjerende monark og den regjerende monark er søsken og deres legitime etterkommere kan være i arverekken Kongens eldste søster, Prinsesse Astrid og hennes etterkommere, sammen med etterkommere av King s avdøde eldste søster, Prinsesse Ragnhild, er ekskludert fra arvefølgen i henhold til agnatic primogeniture, som var normen før. Hvis det er ingen i arverekken, Start (Parlamentet) har rett til å velge en etterfølger under Artikkelen syv (hvis kongen er i live) eller Artikkel førti-åtte (hvis kongen er