Skatt retur Norge

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet Nordisk land og har inntekt og — eller eiendeler i Norge. Alle som har inntekt og — eller eiendeler skattepliktig i Norge må sende inn selvangivelse til norske skattemyndigheter. Plikten til å sende inn en selvangivelse gjelder uavhengig av om du har ubegrenset ubegrenset eller begrenset skatteplikt. Hvis du betaler skatt med en flat skattesats på lønn, trenger du ikke å sende inn en selvangivelse for lønns-inntekt. Du trenger heller ikke å sende inn en selvangivelse hvis du bare mottar utbytte fra et norsk selskap eller fungere som en artist eller