Copyright - Lover og Forskrifter - Norge

Forfatteren er rettighetshaver, ikke-kommissær

I henhold til åndsverkloven - copyright subsists når et arbeid er et resultat av forfatterens originale og individuelle skapende innsatsEn viss grad av originalitet som kreves - i teori og rettspraksis, men dette innebærer ikke at en kvalitativ eller kvantitativ vurdering av resultatet.

Det er ingen krav til prosessen, men fungerer som følge av ren rutine er ikke vurdert til å ha nødvendige originalitet.

Åndsverkloven inneholder en ikke-uttømmende liste over vanligvis beskyttet verk, inkludert skjønnlitterære og faglige tekster, foredrag, teater, musikalske verk, film, foto, malerier, tegninger, skulpturer, arkitektur (inkludert modeller og tegninger), håndverk, kart, datamaskinprogrammer og oversettelser og bearbeidelser av nevnte verk. Norsk Varemerke Loven ikke tilby beskyttelse for bare en idé - arbeid må være noe som er fiksert og atskilt fra skaperen personlighet. For opphavsrettsbeskyttede verk (se spørsmål.), beskyttelse av varer for livet av forfatteren, og en ytterligere sytti år fra utløpet av det kalenderår hvor forfatteren dør. Hvis det er mer enn en forfatter, beskyttelse perioden vil vare sytti år etter det kalenderår som lengst-levende bidragsyter dør. Produsent er eksklusiv rett til en film eller et lydopptak varer femti år fra utløpet av det kalenderår som film eller lydopptak ble gjort. Hvis gjort tilgjengelig for allmennheten innen femti år fra utløpet av det kalenderår av skaperverket sitt, produsent har eksklusiv rett til en film for femti år fra utløpet av det kalenderår etter en slik utgivelse, og til en lyd-opptak for sytti år fra utløpet av det kalenderår etter en slik utgivelse.

En kringkaster har enerett til kringkasting femti år fra slutten av kalender året sendingen ble først sendt.

Eneretten til et bilde varer i femten år fra utløpet av det kalenderår som fotograf dør, men vil ikke vare mindre enn femti år etter at bildet ble tatt (et bilde kan betegnes som et åndsverk se spørsmål.). Et brudd på arbeid kan bli registrert som en design eller varemerke med patentstyret, hvis den oppfyller kravene for slike registreringer. Databaser kan være beskyttet av sui generis-database høyre, er regulert av åndsverksloven, noe som krever en viss investering i etableringen av databasen. Forfatteren - den person eller de personer som foretar de nødvendige originale og individuelle skapende innsats - blir den eneste innehaver av opphavsretten ved etableringen av arbeidet. Overdragelse av opphavsrett til kommissæren er i henhold til avtalen, mens juridisk teori og rettspraksis viser at rettighetene er tildelt til kommisjonær den grad det er nødvendig og rimelig. En avtale tydelig om overdragelse av opphavsrett er tilrådelig. Arbeidsgiver er å anse som forfatter, men opphavsrett til verket er tilordnet til arbeidsgiver hvis det er arbeidsgivers oppgave er å skape slike verk, og kun i den grad det er nødvendig og rimelig for at arbeidsavtalen skal bli oppfylt. Felles eierskap kan finnes der mer enn en forfatter har bidratt til arbeidet, enten på en slik måte at hvert bidrag er tydelig og identifiserbar, eller hvor bidragene kan identifiseres i resultatet.

Forfatterne deler opphavsrett, mens, f.eks, samtykke fra alle forfattere som er nødvendig for den første utgivelsen av arbeidet.

Slike rettigheter som ikke kan fraskrives eller tildeles

Overdragelse av eierskap krever en klar avtale, identifisere omfanget av oppdraget.

Åndsverkloven og rettspraksis fastsatt bestemmelser om at en avtale om overdragelse av opphavsrett, hvis uklart, skal tolkes i favør av forfatteren.

Forfatteren har en lovfestet rett til en rettferdig kompensasjon, og skal godta å høyre til videre overdragelse av eiendomsrett fra mottakeren til en tredjepart.

TONO - NCB forvalter rettigheter for komponister og tekstforfattere, BONO for fine arts, KOPINOR for bøker, aviser og magasiner, GRAMO for utøvende kunstnere og fonogram produsenter og NORWACO for sekundær bruk av audiovisuelle verk.

Kulturdepartementet godkjenner kollektive lisensiering organer. Kollektiv lisensiering organer må representere et flertall av rettighetshaverne i det aktuelle feltet og skal rapportere om alle forhold som kan påvirke godkjenning til kulturdepartementet. Tvister om lisensvilkårene kan løses ved Vederlagsnemnda, en administrativ domstol oppnevnt av Oslo tingrett. Moralske rettigheter inkluderer retten til å bli kreditert som forfatteren av arbeidet (begrenset til en praktisk grad), og forbud mot å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten på en måte som kan krenke arbeid og - eller forfatterens omdømme eller karakter. Forfatteren kan ikke holde påfølgende kontakt i verk som har blitt brakt på markedet med hans samtykke innenfor EEC.

Nei, det er ingen lovbestemte politiet i Norge, og rettighetshaverne må håndheve sine rettigheter gjennom sivil eller kriminelle handlinger.

Tilpasset myndigheter kan bistå i å gripe krenkende elementer. Innehaveren av en eksklusiv lisens kan bringe et krav for brudd, som kan kollektive samfunn (se spørsmål. Ja, en handling kan være rettet mot enhver part som deltar i en overtredelse, enten som primær eller sekundær brytere.

Det er en rekke konkrete unntak som er gitt i den norske Lov, som for eksempel privat bruk, sitat, pedagogisk bruk i klasserom, museum kataloger, etc.

Midlertidig pålegg kan bli arkivert før et krav på saklig grunnlag, eller på samme tid. Den skadelidte må sannsynliggjøre at det er en krenkelse (eller vil bli snart), og at overtredelsen vil skade som ikke kan lett repareres senere (gjennom krav på meritter). Erstatning beregnes enten som en rimelig avgift for uautorisert bruk, som erstatning for økonomisk tap som følge av uautorisert bruk eller på grunnlag av økonomisk gevinst som er samlet inn fra uautorisert bruk. Forutsetningen er at grunnlaget som resulterer i den høyeste erstatning som skal brukes. Beløpet kan være høyere eller lavere avhengig av graden av skyld av krenker. Kostnadene vil avhenge av kompleksiteten i saken, antall søknader inngitt, antall dager for hørselshemmede, etc. De totale kostnadene kan variere, men vil vanligvis spenner fra KR, til, selv om høyere kostnadene er forutsigbare for særlig kompliserte saker. Et første eksempel avgjørelse kan ankes til lagmannsretten basert på den første eksempel unnlatelse av å vurdere enten fakta eller loven eller basert på prosessuelle feil. En handling kan bli brakt til enhver tid, og det er ingen fristene for foreldelse av krav.

Imidlertid, dersom en overtredelse har blitt tolerert for en lengre periode, kan det anses som tapt.

Overtredelsen må være en forsettlig handling. Sanksjonene er bøter eller fengsel i inntil tre år. En ny Lov om Opphavsrett trådte i kraft i løpet av sommeren (juli). Det er i hovedsak en modernisering av den tidligere Loven, selv om det er noen nye bestemmelser særlig i forhold til digitalt innhold, streaming, etc. I øyeblikket, det er forventning som bestemmelsene i den nye Loven må bli prøvd av Domstolene for å se hvordan de skal tolkes.

Streaming av verk som"åpenbart"har blitt gjort tilgjengelig i strid med Loven har blitt gjort ulovlig.

De praktiske konsekvensene av bestemmelsene er at streaming fra kilder som er kjent for å tilby materiale uten samtykke fra rettighetsinnehaver blir ulovlig, og det vil ingen rolle hva teknologien brukes til å gjøre materialet tilgjengelig.

Formålet med bestemmelsene er å målrette den streaming av musikk eller filmer som er åpenbart ulovlig tilgjengelig på Internett, for eksempel via fildelings-tjenester.