Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Dagpenger


Som hovedregel må du bo eller oppholde seg i Norge

For å ha rett til dagpenger, arbeidstid må som regel har blitt redusert med minst femti prosentDu må oppfylle de generelle kravene for å dagpenger i Norge og være villig til å gjøre noen form for arbeid. For å få dagpenger, må du være registrert som arbeidssøker på nettstedet eller på ditt Lokale NAV-Tjenester. Skoleelever og studenter er som hovedregel ikke rett til dagpenger. Du kan ha rett til dagpenger hvis du er midlertidig permitterte.

Arbeidstiden må har blitt redusert med minst femti prosent

For personer som er midlertidig lagt av i fisk prosessindustri, arbeidstid må ha vært redusert med minst førti prosent. Hvis du er en grense arbeidstaker, kan du bo i ditt land mens du mottar dagpenger fra Norge. Grenseoverskridende arbeidstakere er personer som bor i ett land og arbeider i et annet, og som reiser til sitt hjemland minst en gang i uken. Du må kunne dokumentere at du har blitt arbeidsledige i Norge. Det vil være nok for deg å dokumentere at du har blitt arbeidsledige gjennom ingen feil av din egen etter å ha jobbet i minst en dag. Det er en forutsetning at rettigheter du har tjent i det landet du flytter fra også gi deg rett til dagpenger i Norge.

Du må også oppfylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger i Norge.

På visse betingelser, kan du holde norske dagpenger i inntil tre måneder mens du du søker på en jobb i et annet EØS-land. Du må da sende inn et krav i skriftlig med søknadsskjema NAV. for en PD U-sertifikat Dette sertifikatet gir deg rett til opphold i annet land som arbeidssøkende mens du mottar dagpenger fra Norge.

Hvis du søker jobb i Norge, mens du mottar dagpenger fra et annet EØS-land, må du ta form PD U med deg fra det landet som du får ved arbeidsløshet.

Eller NAV må være sendt SED U av myndighetene i det landet som du er berettiget til å motta dagpenger.

Du må registrere deg som arbeidssøker når du ankommer i Norge, og i overensstemmelse med de norske reglene som gjelder for registrering som arbeidssøker hos NAV, dvs.

sende inn et ansettelsesforhold form hver fjorten dager til ditt Lokale NAV-Tjenester.