Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Den Norske Advokatforening - Advokater Norge. Web


Advokatforeningen gjør en omfattende innsats for å fremme rettssikkerhet og prinsipper for rettssikkerhet, og det er den viktigste arena for medlemmenes engasjement i strafferettslige spørsmål og utvikling av lovenAdvokatforeningen er opptatt av å utvikle gode systemer og løsninger som kan hjelpe advokater i deres dag-til-dag praksis. Vi gir råd og veiledning på individuell basis om å etablere og drive en lovlig praksis og om relevante endringer i regelverk. Vi jobber hver dag for å trekke oppmerksomhet til bidrag advokater tjener til verdiskaping i samfunnet, til å rekruttere nye talenter til yrket, og for å støtte advokaters faglig utvikling og sosialt fellesskap. Den norske advokatforening har jobbet siden for å øke respekt og tillit som advokater stole på, og som mener at advokater kan være stolte av å praktisere sitt yrke.

Tittelen Medlem av den norske advokatforening (MNA) er et kjennetegn på kvalitet som viser at en advokat tilhører en stolt profesjonell samfunnet.

Advokater gjelder strenge krav når det gjelder deres profesjonelle og etiske standarder, og de må oppfylle disse kravene på seg selv. Medlemskap i advokatforeningen er frivillig, men mer enn av alle norske advokater er medlemmer. Den norske advokatforening ønsker å ivareta det offentliges interesser og omdømmet av advokater ved å bidra til å sikre at alle våre medlemmer å opprettholde høy faglig og etisk standard. I Norge, alle praktiserende advokater er bundet av de norske Retningslinjene for Advokater, som er utarbeidet av advokatforeningen. De Etiske Retningslinjene for Advokater forsterkes gjennom den faglige systemet Advokatforeningen er Disiplinære Rådet behandler klager på gebyrer og klager som gjelder brudd på de Etiske Retningslinjene.

Beslutninger av den Faglige Råd kan påklages til offentlig utnevnt til disiplinærkomiteen. Mer enn fire hundre advokater tjene som tillitsvalgte i den norske advokatforening De finner foreningen for å være en effektiv, innflytelsesrike og hyggelig arena for deres engasjement.

Mange av dem sitter på ulike komiteer, hvor de representerer en faglig ressurs og referansepunkt for resten av juridiske yrke. Den norske advokatforening også problemer mellom seksti-og konsultasjon bidrag hvert år, gjør dermed sitt preg på fremtidig lovgivning.