Eiendom og offentlige kontrahering av utenlandske selskaper og juridiske enheter: bruksretter register

Dette dokumentet fastsetter regjeringens svar på call for bevis på forslag til en ny bruksretter register over utenlandske selskaper som eier SKIPSFART eiendom eller delta i STORBRITANNIA offentlige anskaffelserDet setter ut hvordan regjeringen planer om å gjennomføre registrere i lys av svarene til de kaller for bevis og andre visninger oppnådd gjennom bredere høring. Denne samtalen for bevis setter ut et forslag til en ny bruksretter register over utenlandske selskaper som eier SKIPSFART eiendom eller delta i STORBRITANNIA offentlige anskaffelser. Den søker synspunkter på utformingen av politikken og bevis på mulige virkninger av politikken.