Eiendom og offentlige kontrahering av utenlandske selskaper og juridiske enheter: bruksretter register