Fusjonsavtalen - Eksempel Kontrakter og Forretning Former

slik som aksjonær godkjenning eller antitrust-klarering

Bedrifter som bestemmer seg for å kombinere sin bedrifter kan gå inn i en fusjonsavtale Fusjonsavtalen kan gi for eventualiteterog kan også inneholde bestemmelser i tilfelle en eller begge parter søker å stanse fusjonen.