Må en Kriminell Advokat i Bergen, Norge. Norsk lov

I løpet av de siste tjue årene, Schjødt har opplevd

Straffeloven innebærer et juridisk system reglene er utformet for å holde publikum trygt og avskrekke klanderverdig atferdDe som bryter loven ansikt fengsling, bøter og andre sanksjoner. Den Amerikanske rettssystemet er både komplekse, og uvennlige i naturen. Med unntak av mindre trafikk brudd, anklaget personer vil kreve bistand av en advokat.

Sporer sin opprinnelse tilbake til -tallet, Schjødt er en av de største norske advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim.

Firmaet har i mer enn to hundre ansatte, ca av dem er advokater. Advokatfirma er Oversikt over norske advokater Judicium DA består av ni advokater med kontorer i strandgata, Bergen.

De fleste av oss har drevet advokatvirksomhet i - år

Vi kommer fra domstolene, politi, forsikring, forretnings, politikk, offentlige myndigheter, og på skoler. Vi jobber med juridisk rådgivning, tvisteløsning og prosedyre før.

God kunnskap om lokale forhold, kombinert med solid faglig kompetanse og gode forutsetninger for å løse oppgaven til fordel for våre kunder.

Firmaet søker å oppnå dette delvis gjennom aktiv rekruttering av lovende advokater, dels gjennom en systematisk, pågående utveksling av. Norske advokater Stiegler ANS ble etablert av Advokat Carl Christian Stiegler i Bergen i. Talsmenn Stiegler kan dermed føre advokat tradisjon tilbake mer enn hundre år og er den eldste advokatfirmaet i Bergen. I dag, den tredje generasjonen av firmaet Stiegler, Dag A. Vi er nå. Advokatfirmaet Kyrre ANS ble etablert i av fire advokater med omfattende erfaring fra andre statlige etater. Vi har for tiden elleve advokater og tre juridiske assistenter. Vi tilbyr trygg og effektiv juridiske tjenester til bedrifter og entreprenører, samt kommuner og andre offentlige instanser.

Advokat virksomheten ble etablert i.

Vi ligger i et hyggelig område i sentrum av Bergen, i nærheten av Bergen Tinghus, Forsoning Råd og Fylke Styret i Hordaland - fylkeskommune. Kontoret består av åtte advokater og to sekretærer. Vi samarbeider med advokatfirma Drageset Preto. Kjærevik Co, advokatfirma AS ble etablert. Vi bistår privatpersoner og bedrifter både i det sivile og i den strafferettslige prosessen.

Vi kan også tilby megling av en kvalifisert advokat som mekler.

Vi har et kontor med en advokat Erik Persen. Vår kompetanse omfatter.