Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Norske domstolen avviser krav om Snowden til en trygg ankomst i landet


Snowden innvilget asyl i Russland, som grenser til Norge i

Tidligere Amerikansk spion Edward Snowden mislyktes i en juridisk forsøk på å vinne forsikringer fra Norge at det ikke vil extradite ham til Usa, hvis han kom for å motta prisen for ytringsfriheten, sa en norsk domstol på mandagAdvokatfirmaet Snowden sa i April at det arkivert i retten i Norge hevder å sikre trygg reise i de Skandinaviske land. Usa arkivert anklager om spionasje mot ham for utlevering av informasjon av stor-skala overvåking programmer i Usa."Tingretten i Oslo besluttet at rettssaken fra Edward Snowden mot staten om utstedelse, må bli avvist"retten sa i en uttalelse. Han var invitert til Norge for å motta prisen for ytringsfriheten fra den lokale grenen av forfattere group International PEN, men hans advokater sa bekymret for muligheten for utlevering til Usa. NATO-medlem har Norge nær diplomatiske forbindelser med Usa. lar det ligge til domstolen for å løse problemet. Oslo-domstolen sa landets lover om utlevering gjelder bare for personer som allerede er i landet, og at justisdepartementet kan ikke bli tvunget til å ta en beslutning om utlevering av noen som bor i utlandet.

Vedtaket er ventet å bli anket innen et par dager, som fortalte til Reuters, en av advokatene som er involvert i saken.