Profesjonen til en advokat

Vi vil prøve å vurdere dem i detalj i denne artikkelen

Hvis du "går seg vill" på jakt etter ditt kall, vær oppmerksom på hvor viktig og populær er yrket "advokat" til enhver tidFordeler og ulemper med det er ikke like opplagt som det ser ut ved første øyekast. Hvem er advokater. Hva gjør de, hva er advokatens plikter - er en profesjonell som står vakt over loven.

Selvfølgelig er dette bare den mest generelle definisjonen

Utmerket forståelse av den juridiske dokumentasjonen, han forsvarer interessene til borgere som vendte seg til ham for hjelp. Advokater som arbeider i departementer og avdelinger er engasjert i normstilling, det vil si at de "skriver opp" seg selv, utvikler ordlyd av lover, avgjørelser, avgjørelser. De redigerer og reviderer også innholdet i juridisk dokumentasjon. Høy klasse advokater arbeider i retten, anklagers kontor, politiet, FSB, tilsynsmyndigheter, samt skatt og tolltjenester. De beskytter offentlig orden, advare og undersøke lovbrudd. En vesentlig del av "ekspertene på loven" er engasjert i å forvalte interessene til kommersielle organisasjoner. I store selskaper og banker etableres fullverdige juridiske avdelinger som står overfor oppgavene: For å sikre riktig gjennomføring av firmaets kommersielle virksomhet ut fra lokal og internasjonal rett. Beskytt selskapets interesser i retten, delta i utligning av uoverensstemmelser med partnere. Advokater med privat praksis utfører mottak av borgere, assisterer i vanlige saker vedrørende arv, oppdeling av eiendommer, boliger eller skattetvister, uenighet med arbeidsgivere. Noen nyutdannede av lovskoler forblir innenfor veggene i egne akademier og universiteter for å undervise spesielle disipliner til fremtidige "advokater". Eksperter med stor arbeidserfaring mottar også inntekter fra journalistisk aktivitet. Uansett hvilke plikter advokatenes yrke har, er det viktig å analysere fordeler og ulemper ved spesialitet før du signerer arbeidsavtalen. En profesjonell advokat vil bli konsultert umiddelbart.