Drap (norsk lov) Norge Advokater

I Norge er en handling av drapet kan være enten planlagt drap forsettlig drap eller mord som følge av omsorgssviktAssistert selvmord generelt ulovlig i Norge, og vil i de fleste tilfeller bli behandlet som planlagt drap, selv om straffen kan bli mildere, avhengig av omstendighetene. Noen grupper har uttrykt at det bør være lovlig i de tilfeller hvor offeret er tilregnelig og fullt klar over hva han eller hun ber om. Handlinger av eutanasi, men er ulovlig, og blir behandlet som enhver annen form for assistert selvmord.