Advokater i Norge! Norske Advokater, en juridisk portal.


Hvordan samle debitorreskontro Verktøy


Det er viktig å samle kundefordringer på en riktig måte, og dermed generere nok cash flow for å støtte selskapets driftRask samling også forbedrer muligheten for et selskap til å bruke sine fordringer som sikkerhet for lån, siden nyere fordringer kvalifisere for behandling som pant. I stedet, det krever et selskap bred innsats, fordi samlinger kan bli bedre før faktura er stadig utstedt til kunder. Vurdere følgende trinn for å samle kundefordringer: En rettferdig andel av alle kundens faktura ikke er betalt fordi kundene er misfornøyde med varene eller tjenestene de har mottatt. Dette er ikke feil av samlinger-avdeling I stedet, den øverste ledelsen må være involvert i å følge med på hver utgave påpekt av kunder, for eksempel mislykkede produkter, utilstrekkelige tjenester, skadet varer, feilaktig leverte, og så videre.

I mange tilfeller, interne prosesser som forårsaket disse problemene vil gjøre det igjen til korrigerende tiltak blir iverksatt.

Kort sagt, det må være en aktiv feedback loop som sender kunden klager tilbake til en kjerne management group for pågående problem i oppløsning. Alle som er involvert i samlinger må gis tid og ressurser til å engasjere seg i samlinger på en effektiv måte Følgende elementer kan bidra til å forbedre effektiviteten av institutt: Det er et utvalg av standard teknikker som brukes til å kontakte kunder, og ekstrakt betaling løfter fra dem. Et utvalg av de vanligste metodene er.