Patentstyret

førti advokater og andre eksperter er glade for å hjelpe deg med å få riktig beskyttelse av oppfinnelserog design. pm. Grov ull. fine design: De har satset på design og varemerke registrering snarere enn patenter Dette gjør Rom Tonik godt plassert for å erobre verdensmarkedet med akustiske paneler basert på grov ull.